5 oppdrett i 2018

Steinar S: Går av seg sekv
Christian-Nicolai Nymoen: Disse var like enkle som guppyene. De har fylt opp karrene mine med yngel etter flere måneder
Lasse Kristiansen: Går av seg selv
MagnusTT: Går av seg selv i artskar
akvafreak: Som levendefødende