2 oppdrett i 2020

AlexanderK: Som all annen guppy =)
Martea: Fint med flyteplanter da dette gjør at flere yngel ikke blir spist. Fóre lite, men hyppig vil også hjelpe slik at de ikke spiser sine barn.