2 oppdrett i 2009

Jan Gundersen: som coryer flest
Rita A: Temperatur 23-25 grader.