4 oppdrett i 2010

Rita A: Små egg legges i tette klynger på veggene i karet, ph 6, temp 24. Eggene har høy klekkeprosent, yngel får microorm som startfór.
Lene Jødahl: Legger små klaser med egg, temp. 24.
Lena Jansberg: Mye god mat (mygglarver, artemia novotabs/fect) også ett godt kaldtvannsbyte var alt som skulle til
Sølvi Gullaksen: God foring og ofte vannbytter trigget de til lek da de ble kjønnsmodne.Nå legger de regelmessig egg et par ganger i uka.
Går i eget artskar sammen med noen Sakurareker.