7 oppdrett i 2014

Anders K: Legger egg ofte i artskar. Eggene ble plukket ut derfra og overført til en 54 liter helt uten andre fisk. Eggene klekket, og yngelen har fått vokse opp her.
Buskiz: Legger masse egg.
Jon Kåre Bjelland: la egg på glasset, plukket dei og la dei i ein breeding box
Richard Dybdahl: 120l
Bra sirkulasjon. luftdreven hjørnefilter
27°
Artemia,Tetra Rubin
Marita Ekdahl: Lekte på vanlig cory-vis, klistret egg på undersiden av sverdplanter.
Carola Ukkelberg: 12 unge individer går i en 60 liter som er godt beplantet. (6 av de er VF og 6 fra Lars Jamne )Legger egg som regel på glasset, kolde eller noen java bregner. Lagt egg i mange omganger.
Aquabjoern: Går av seg selv... mye jobb med yngel.....