1 oppdrett i 2011

Roy Fredrik Pedersen: En han og fire hunner går i en 2700 liter sammen med mange andre Malawi arter. Hadde litt problemer med og få de til og yngle, men en av hunnene har klart det. Tok henne ut og satt hun i ett eget spytteboks. Etter hun spyttet ut yngelen, ble yngelen fôret opp i ett eget yngelkar.