1 oppdrett i 2013

Roy Fredrik Pedersen: En gruppe går sammen med andre Malawi ciklider. De tyggende hunene blir tatt ut og får gå for seg selv fram til hun spytter ut ungene. Ungene blir fôret opp i eget oppvekstkar.