2 oppdrett i 2015

CNC Blondi: Hadde en gruppe på 8 stk og såg straks ett alfa par i gruppa. Tok paret alene da hun begynte å tygge og tømte henne 2 uker etterpå. Nå har de 7 stk yngela blitt 1 cm og spiser godt. PH på ca 7 og temp på 24 grader.
Andreas L. Hansen: Har gått en gruppe på 4 hun og 1 han i mitt 240 hovedkar.