2 oppdrett i 2014

Mathias fjeldstad: Oppdrett i 110 liter.
Tintin69: Som vanlig. Meget store foreldre. Ungene vokser meget fort