3 oppdrett i 2009

Sølvi Gullaksen: Eget artskar på 54 liter.hyppige vannbytter og oftere foring med frossen (opptint) artemia.
Sanne: Fikk en 64 alene, la egg etter 4 dager. eneste overlevende yngel døde 4 uker gammel. har lagt egg flere ganger senere, totalt 10 yngel overlevde hos meg. tendens til ikke å røre egne egg
Jørn Henning Flåten: som vanlig corry