6 oppdrett i 2010

Jørn Henning Flåten: som vanlig corry
Sølvi Gullaksen: Eget artskar på 54 liter.hyppige vannbytter og oftere foring med frossen (opptint) artemia.
Johnny Helgesen: F1 gruppe på 6 stk som går i egen 128l, ingen egg/yngelpleie, plukker ut ungdommer (1,5-2cm) ca 1 gang pr. måned. Karet står i reol med 6 kar, totalt 600 liter + sump.
Jan Gundersen: Etter et kaldtvannsbytte
Bjørn Erik Pedersen: Går i artskar, gikk av seg selv!
Glenn Kongstein: Først jeg fikk tak i fisken, gikk det ganske greit.
masse pleie og godt med for, så et kaldvann skifte.