2 oppdrett i 2010

Jørn Henning Flåten: som vanlig corry
Stig Simonsen: Eget artskar på 60l. Hyppige vannbytter.