3 oppdrett i 2011

Jan Gundersen: etter kaldtvannsbytter
Jørn Henning Flåten: Som annen corydoras
Idabu: En gruppe på 15 individer i en 112 liter. Regelmessige vannbytter, fôret med røde mygglarver. De la egg på glasset, blader og andre overflater. "Høstet" eggene, hadde dem i et fødenett i samme kar som foreldrene. Egga klekket ganske raskt. Fôret med knust diskusfôr, oppkuttet mygglarver og annet fôr som sank. Har 15 2-3 cm store yngel som farger ut nå.