4 oppdrett i 2012

Marita Ekdahl: De la egg etter vannbytte og og røde mygglarver, eggene ble lagt over i egen klekketank og overført tilbake til foreldrene etter 6 uker.
Therese Supphellen: Leksgruppe på fem stk går sammen i et selskapsakvarie sammen med annen corydoras. De legger egg på glasset etter vannbytte. Vi flytter de over i et innkjørt 40 liters akvarie. Fester de på glasset. Fjerner de som mygler, og mater med avskallet og nyklekket artemia når de klekkes.
Ofte vannbytte.
Kaja: Gruppen ble utvidet i år og dermed er det yngel i både artskar og ved eggeflytt før klekking til yngelkar.
Litt blyg gruppe som leker når de er minst forstyrret.
Tintin69: Går sammen med foreldrene i et 110 liter, Foreldrene leker hele tiden, eggene er spredd over alt. bunnen er dekket med javamose