2 oppdrett i 2010

MagnusN: Leksgruppe på ca 20 fisk leker i 185 liters kar med mye mose. Yngel vokser opp i karet sammen med foreldrene og noen egg tar jeg ut og klekker i egen tank.
Rita A: Som i fjor.