2 oppdrett i 2008

Kjell B: 375 liters arts akvarium,
Frøya: Samme fremgangsmåte som jeg har hatt med våre malawier. De har lekt i hovedkaret, et biotopkar for Viktoriaciklider. Hunnen har blitt plukket opp etter ca.14 dager, og har spyttet i et eget fødekar. Når yngelen er stor nok har de blitt flyttet over i egnet ynglekar på 112 liter, der de har fått vokse seg "store og fete". Har nå solgt unna det første kullet på disse, og de var ca. 5 mnd gamle. Da våre hunner leker "i flokk" (den dominante hannen befrukter alle hunnene iløpet av en ukes tid) er det begrenset hvor mange vi har tatt vare på. Som regel har vi plukket opp en hunne pr.leksperiode.