1 oppdrett i 2010

Roy Fredrik Pedersen: Foreldrene gikk i et akvarie sammen med Victoria ciklider. Etter leken ble hunnen tatt ut. Der ble hun til hun spyttet ut ynglen ca. fire uker senere. Ynglet blir fĂ´ret opp sammen med Malawi ciklide yngel.