1 oppdrett i 2011

Roy Fredrik Pedersen: Ni voksne går i en 325 liter sammen med flere arter Victoria ciklider. De tyggende hunnene blir tatt ut og satt i ett eget spyttekar. Etter fire-fem uker spytter de ca. 30 yngel. Yngelen blir fôret opp sammen med Victoria ciklide yngel.