2 oppdrett i 2012

Roy Fredrik Pedersen: En gruppe på rundt 10 stykker går sammen med Viktoria ciklider i en 325 liter. De leker med jevne mellomrom. De tyggende hunnene tas ut og settes i egen spytteboks. Når ynglen er spyttet yt settes hunnen tilbake i akvariet, mens yngelen blir fôret opp i eget oppvekstakvarie.
Kaja: Dette ordnet de selv