2 oppdrett i 2006

E-Dahl: legger egg fritt rundt om kring på stener og det som er tilgjengelig. produktive! siste kull jeg foret opp var på 524 ungfisk.
tar artemia tidlig og vokser hurtig.
foreldrene er kjent for å spise en del av egg og yngel. legger rundt 1000egg.
Jørn Henning Flåten: gikk i et 60 l mange kull