3 oppdrett i 2009

Svein Richard Hansen: oppdrett i selskapskar, 225 L
Mariannelj: Et par i 240 liter, tok ut yngelen og fostret opp i eget kar.
Kingkamfa: Regnbueciklide (Herotilapia multispinosa)