2 oppdrett i 2012

Karen therese: Som andre ciklider, de finner en passende flate og legger masse egg. Passer yngelen noen uker.
Per Ivar Paulsen: Alet opp i eget kar med Artemia