2 oppdrett i 2007

Terje Kvien: går i 540 l. med juvelpar å 066. fint bunnsubtrat,mykje planter\røter
Snowman: Det bare sjedde.
La egg i ei skiferhule og vips
fått unna ca 50 av ungelen men fremdeles flere igjen.