1 oppdrett i 2008

LeneH: Gått alene i 540 l. Stort kull og lite frafall. Begge passer på familien yngre.