14 oppdrett i 2012

Roy Fredrik Pedersen: En gruppe går sammen med mange andre arter Malawi ciklider i en 2700 liter. De tyggende hunnene blir tatt ut og satt i egen spytteboks. Etter tre uker spytter de yngelen. Yngelen blir fôret opp i eget oppvekst akvarie.
KAH: Klarte det selv
Titti: Går i en 510 liter. Vannbytte en gang i uken, passer på ph og får litt rekemix.
Kennymann: Ph-8
Gh-10
Kh-10
Henning Stange: ingenting spesielt
Anders Bjørkvist: ynglet i 750 malawi karmed ph 8
Blippblopp: Tyggende hunner flyttes til eget kar.
Flytter de tilbake et par dager etter at de har spyttet.
Forer yngel med knust Tetra ShrimpSticks og JBL Novo Malawi
Ultraguppy: Går av seg selv
sikares: tømt tyggende hunner, eget oppforingskar til yngel
Martin Rannelid Wonde: har 2 store grupper med urvalsupdrett samt F1 djur.
Viggo Gausvik: Artskar på jobb..mange hjemmeplasser..dukker stadig opp yngel som vokser opp.
LeHe: Ekstra foring rett etter vannbytte med kaldt vann
jim: Første runde jeg så hun hadde munnen full, fanget jeg henne rett før hun skulle spytte, og strippet henne for ca 20-30 små :) Dem andre gangene har jeg latt hun spytte i karet, hvor mange gjemme steder var laget til dem.
Elisabeth R: samme som de andre.