1 oppdrett i 2007

Frøya: Hua har fått gå i hovedkaret i ca 15 dager før vi har flyttet henne over til eget fødekar. Der har hun gått frem til hun har spyttet. Denne hua er veldig flink til å passe yngelen sin og har gått sammen med yngelen i over en uke etter at hun har spyttet. Da passer hun godt på de, "soper" de inn i munnen hvis det kommer fremmedfolk på besøk etc, men er trygg på oss som hører hjemme i huset. Etter ca en uke er yngelen så stor at hun sliter med å få plass til de i munnen. Da blir hun mer opptatt av maten når det er foring, og da flytter vi henne tilbake til hovedkaret, så hun kan konsentrere seg om seg selv.