1 oppdrett i 2006

Rune Birkeland: Drettet i en 540 l