1 oppdrett i 2017

Torleif Johan Jensen Reps: leks gruppe på 8 stk i 100 liter yngler jevnlig på 3 faste plasser