2 oppdrett i 2009

turnips: Hunnen spyttet over 20 små etter at jeg flyttet henne over i eget kar. Disse passet hun et par-tre dager. Foret de opp på microorm.
RRA: Akvariets svar på kaninene. Gjorde et par feil i begynnelsen ved å ta ut hunnen i rugekasse, men lot hunnen være igjen, og da fikk hun fred. Resultat: 2 kull med til sammen 50 yngel. Temperatur 27grader.