1 oppdrett i 2014

Fiskeglad: Så at hunnen sto i vannflaten og tygdei ett 375 liters kar. Ble jaget av hannen. Satt i breedingbox. Begynte å spytte ut yngel etter 3 dager. Fjernet hunnfisk etter ennå 3 dager. Foret yngel opp på tørket Artemia.
Temp 27
Ph 6.8
Gh 4