2 oppdrett i 2015

Fiskeglad: Tok hunnfisk over i breedingbox da jeg så at hun tygget yngel. Fjernet henne etter at hun hadde spyttet yngelen.
240 liters selskapsakvarium
Ph: 6.8
Gh: 3
Temp 25 grader.
Veronica Lillevik: Artskar. Etter flere forsøk valgte jeg å fjerne hannen like før ungene ble spyttet ut av mor. Hannen har gjentatte ganger spist yngelen når de ble sluppet. Mor har passet godt på, men nå etter 16 uker er mor tatt ut.