7 oppdrett i 2014

Simen TGR: Følger med på hunfiskene ved foring. Er de passive og ikke spiser, ser jeg etter tegn på at den har egg/yngel i munnen. Deretter venter jeg en ukes tid for så å fange fisken og ta ut ynglene. Disse settes i eget yngelkar (ca 60l ) og hunfisken slippes tilbake i det store karet.
Roy Fredrik Pedersen: Har en gruppe fra Minos reef. De tyggende hunnene blir tatt ut og satt i eget spytteakvarium. Yngelen blir fôret opp i eget oppvekst akvarie.
Torne: En trio med Rød Zebra gikk i en 340liter sammen med en gruppe Acei og en trio Blå Ahli. Zebraene lekte og hunnene tygget. Yngelet flyttet jeg over i en 60l slik at de ikke ble spist.
Olejan: Går i 450L Malawi kar
ciklide87: Ph 8,2 . Far er Maylandia zebra og mor er rød. 1 hann 3 hunn. Temperatur ca 26 .
Blåmann: Munnruger. Noen ob og ellers halvt om halvt med gule og blå. 25 yngel i kullet.
Holberg: To hanner og 8 hunfisker i en 350l. En av de åtte huene går konstant å tygger, så her formeres det!