5 oppdrett i 2015

Morten Rogstad: Tok ut moren med munnen full av yngel(16 stk.), flyttet moren tilbake etter hun slapp de. Forer opp i egen tank....
Roy Fredrik Pedersen: Har en god gruppe i 2800 literen. Har lokasjon fra Minos reef, og det er både MC,OB og O versjoner. De tyggende hunnene blir tatt ut og satt i eget spyttekar. Når yngelen er spyttet ut blir de satt i eget oppvekstkar.
Esben Solfjell: en hoe kom hit med eggfull munn å jeg stripa henne å det ble da 18 yngel men var bare 2 stk som overlevde å de er i dag 4-5 måneder å det er en gutt og en jente som messansynlig vil produseee eg til flere de også.
Tor Eivind Østby: Har stadige kull av disse zebraene, har også solgt unna ca 15 stk de siste to mnd
ciklide87: PH 8.2. Gjemmesteder. Yngel flyttet til eget kar.