4 oppdrett i 2016

Svein Lund: av seg selv i 200l
Roy Fredrik Pedersen: Har en god gruppe fra Minos reef som går sammen med andre Malawi ciklider i en 2800 liter. De tyggende hunnene blir tatt ut og satt i et eget spyttekar. Yngelen vokser opp i egne oppvekstkar.
Stian-V: Går sammen med andre malawi i 400 liter, flytter tyggende hunn i eget kar på 120 liter, yngel vokser opp i eget oppvekstkar
Per Sigve Larsen: Fekk yngelen oppi eget kar