1 oppdrett i 2017

Roy Fredrik Pedersen: Har en gruppe fra Minos Reef. Går i en 900 liter sammen med andre arter Malawi ciklider. De tyggende hunnene tømmes for yngel etter tre uker.