1 oppdrett i 2012

Johnny Helgesen: Vanlig scalare oppdrett, lek og oppvekstkar tilkoplet 1500l system med sump.