1 oppdrett i 2006

Ronny Andersen: Dette ordet de selv i blandingskar.