2 oppdrett i 2007

Kjetil66: Som resten av malawien min. Har en gruppe på 6 fisk.To hanner og fire hunner. De går i en 540 liter og ble kljøpt som små yngel i sin tid. Dette er første kull på disse. Hunnen spyttet i eget kar, ca 15 yngel. Relativt få, sannsynligvis pga hunnens unge alder.
Kjell B: 540 liters Malawiakvarium