4 oppdrett i 2012

MagnusTT: Har malawi i et 660liter, fisker opp tyggende hunner og tømmer de for yngel.
Forer yngel i egne yngelkar.
Anders Bjørkvist: ynglett i oppdretskar på 375l med ph 8.5
Blippblopp: Tyggende hunner flyttes til eget kar.
Flytter de tilbake et par dager etter at de har spyttet.
Forer yngel med knust Tetra ShrimpSticks og JBL Novo Malawi
Frank Steinar Sørensen: Leksgruppe 2,5 yngler mye i 530 liter sammen med andre malawi. Vanlig malawi lek.