1 oppdrett i 2008

Frank Thrana: 64liter artskar. hissigste fisken jeg har hatt. yngel ble veldig godt passet på. til de var godt levedyktige. Når nytt kull var på vei ble de jagd.