1 oppdrett i 2006

Helge Waldeland: Går i ett 250 liter akvarium. Legger egg ca. hver 3 uke. Ungene blir fjernet og alt opp i en egen tank.