2 oppdrett i 2010

Christer & Turid: ingenting spesielt,
Emil E: Godt med hjemmeplasser.
PH 6,5-7,0.
Kaldvannsbytter.
Forer de med røde mygglarver 2-3 ganger i uken ellers med Tetra sitt for til Ciklider.
Ikke for sterkt lys blanding av rådsand og veldig fin grus, flere sprekker der de legger egg mye røtter.