2 oppdrett i 2012

Viggo Gausvik: Beskrivelse senere...
Henning Stange: Legger egg, isolerte yngelen og hunnen til yngelen var er store nok til å separeres fra moren.

Fores med artemia i starten til de kan spise annet for