1 oppdrett i 2007

Bjarne: 375 liters selskapsakvarium med Kongotetra og SAE. Godt beplantet. Filtrering bak BTN-bakgrunn. Temp. ca. 25 grader, pH ca. 6.5, KH ca. 5. Yngel oppvokst bak BTN-bakgrunn.