1 oppdrett i 2008

Vidar Alfei: Oppdaget 2 yngel som svømte innimellom planter, så fremgangsmåte er usikker siden de plutselig dukket opp.