7 oppdrett i 2006

Irene N: Plasserte to kjønnsmodne fisk sammen i en 19liter med mye javamose, kort tid etter var det masse yngel. Gjorde ingenting annet.
Bjarne: Fundulopanchax gardneri nigerianus P82.

Én hann og én hunnfisk i et 45 liters akvarium. Tett plantevekst med hurtigvoksende planter. Mye javamose på bunnen. Eikeblader på bunnen. Temperatur ca. 25 grader. Bløtt vann. pH ca. 6.5.
Karl Inge S: 70l godt beplantet Afrika biotop. En hann og 2 hunner, temp 23-24grader. Foreldrene fjernet etter ca 4uker.
Håkon K.: Par i 20l dunkelt kar med torv, eikeblader, røtter og noe flyteplanter.
E-Dahl: lekte spontant i artsakvarie. javamose som lekssubstrat.
Tommy: 23 liter mye planter og yngelen dukker opp etter vert. jeg lot foreldrene gå i 7 dager og så tok jeg dem ut og ventet. ..... 14 ynggel
turnips: Jeg hadde to par i en 80-liter. Etter et par måneder begynte yngel i forskjellige størrelser å dukke opp.