6 oppdrett i 2009

Digi: Mye flyteplanter/andre planter og lar naturen gå sin gang (gir sterke ,flotte individer) Leker villig i en 22 liter.
Morten Engh: 60 liter med stort hjørnefilter og minimal gjennomstrøming. masse store flyteplanter og masse javamose på bunn. 1+2 = Yngel.
Skorstein: Foreldrene ble tørrfisk etter en liten glipp på lokket. Da karet sto tomt en stund så jeg 1 stk yngel. Denne har jeg nå foret opp og er over den kritiske fasen...
Pål sine fisker: En hann og to hunner i 180 liter selskapsakvarium (fiskesuppe). Sett lek flere ganger. Så nå plutselig en ganske stor yngel, pluss to små.
pH ca 7
GH 8
Temp 24 grader.
Tangloppa: Kjøpte tre stk på auksjon, satte de i et 19L kar med javamose og etter noen uker dukket det opp små unger.
Per Arne Øvrum: Hadde en trio i en 49l
Solgte de eerdrtter en måned ca og puttet oppi 4 sverddragere.. så yngel etter vel 3 uker ca og antok det var sverddragerne men nå er de litt over 1cm og det er faktisk nigerianus!
Har 6 stk somvokser og er oppe i 2 cm pr dags dato.

temp 24.6.
(eneste jeg sjekker i dette karet)