6 oppdrett i 2010

Pål sine fisker: Lekstrio i 180 liters selskapskar. Leker i mose. Kommer gjevnlig yngel, og de vokser opp i foreldrekaret.
Joanna & Pål: Vannverdier: 6,5 pH. Temperatur: 25 grader, Gh:2-3.

Paret leker jevnlig, og legger egg i javamose festet på en rot. Karet er godt beplantet med bla. javamose og hurtigvoksende planter som Hydrocotyle leucocephala og Najas guadalupensis. Bunnen av karet er dekket med catappablader og eikeløv.

Yngler som dukker opp i karet med foreldrene settes i fødenett og fòres opp med nyklekket artemia. Eggene kan også tas ut og klekkes i andre kar. Enten man tar ut ynglene eller klekker eggene i annet kar anbefales fødenett, og ikke fødekasse da ynglene er så små at de kommer seg gjennom sprekkene på fødekassene.
Sverddragen: Hadde en han og en hun i ett 60l kar med mye javamose. normal hp, og tett med javamose og planter.
Tangloppa: To par i hver sin 19 liter, masse javamose og flyteplanter, yngel dukker opp jevnlig og vokser opp sammen med foreldrene. Foret med artemia, oppvekstfor og flakfor.
Mvjnz: Brukte oppdrettsmopp som jeg samlet inn egg fra. Eggene ble puttet i en liten beholder med 2 cm vann til de klekket, deretter ble yngelen flyttet til et yngelkar og foret opp på mikroorm.
thomasø: hadde en trio i en 30 liter, tok de så ut og ventet til det kom unger.