4 oppdrett i 2013

Rita A: Det dukker opp yngel b├ąde her og der i karene etter at jeg har flyttet javamose fra foreldrekaret og til andre kar ;)
Jani Ferrari: en han og 2 huer lever tydeligvis godt i en 40 liter. :)
bencat: legger egg i javamose, vokser opp med foreldre
Benny R-J: Samme som tidligere