4 oppdrett i 2014

Benny R-J: Artskar, greide resten selv
Jason Aksnes: som vanlig
uSmart: Nigeria Killiene la egg i 160L akvarium, uten at jeg la merke til det. Jeg så tegn til yngel 1-2 uker etter at eggene var "klekt". Flyttet da foreldrene ut ifra karet sånn at yngelen kunne svømme rundt uten å bli spist/jaget av foreldrene.
Oppfôringen av yngelen gikk lett for seg. De fikk vanlig flakfor som jeg knuste til veldig små kornflak og tok det under vann sånn at det sank. Var enkelt å se at de hadde fått i seg mag da magene deres "blåste" seg opp.
Når de ble 1mnd gammel så begynte de å få artemia, noe som virkelig falt i smak. Endte opp med rundt 40yngel, og har per i dag ikke mistet noen. Nå er yngelen rundt 4mnd gammel.
Rachel--: Hadde et par med nigeria killi om lekte i selskaps karet, så jeg trudde ikke at det ble noe av det. Paret ble solgt kort tidet etterpå, så forundringen var stor når det dukket opp en liten yngel 2-3 uker senere. Yngelen ble flyttet til et mindre akvarium med med kampfisk yngel. Matet med artemia egg, godt vannbytte en gang i uka.